تاسیس مجمع

مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان کشور در جلسه که سال ۱۳۹۸ در وزارت ورزش جوانان، با حضور معاون جوانان وزیر ورزش، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مدیر کل وزارتخانه و نماینده استانها و خیرین کشور بعنوان اعضای مجمع عمومی خیرین ازرواج کشور تشکیل جلسه و ۷ نفر اعضای اصلی مجمع عمومی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و دو نفر علی البدل شروع به کار کرده اند و مجوز آن در وزارت کشور به شماره ثبت ۵۵۰۲۳ ثبت گردید و تا به حال با توجه به تشکیل مجمع مشابه ای در استانها که فعالیت آنها با مجوز استانداری ها و هماهنگ با ادارات کل ورزش و جوانان همراه با مجمع ملی مشغول به فعالیت می باشند.

فهرست
Call Now Button