درباره ما

مجمع ملی خیرین ازدواج کشور در جلسه که سال ۱۳۹۸ در وزارت ورزش جوانان، با حضور معاون جوانان وزیر ورزش، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مدیر کل وزارتخانه و نماینده استانها و خیرین کشور بعنوان اعضای مجمع عمومی خیرین ازرواج کشور تشکیل جلسه و ۷ نفر اعضای منتخب مجمع عمومی بعنوان هیئت مدیره شروع به کار کرده اند و مجوز آن در وزارت کشور در حال صدور می باشد که تا به حال با توجه به تشکیل مجمع مشابه ای در استانها که فعالیت آنها با مجوز استانداری ها و هماهنگ با ادارات کل ورزش و جوانان همرا با مجمع ملی منشاء خدمات گسترده ای در سطح ملی بوده اند.

فهرست
Call Now Button