کلیات فعالیت مجمع

مجمع ملی خیرین ازدواج کشور در شهرستان‌ و استانها در حال ارائه کلیه خدماتی که زوجین به آن نیازمندند خواهند بود می باشد که خدمات ارزان قیمت پس از ازدواج از دفاتر محضر و اتاق عقد تا کلیه خدمات پس از ازدواج جزو آن می باشد که در آینده نزدیک کلیه خدمات بر روی این سایت بارگذاری می شود و در سطح ملی در سه حوزه مشاوره حین و پس از ازدواج، اسکان زوجین و تهیه جهیزیه ارزان قیمت برای زوجین بی بضاعت می باشد.

فهرست
Call Now Button