سفر مدیر عامل، معاونین و اعضای هیئت مدیره مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان به استان‌های مختلف کشور

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان در راستای ساماندهی مجامع استانی وبه استان‌های مختلف سفر کردند. به گزارش روابط عمومی مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان…
فهرست
Call Now Button